FavorList Gaming News

FavorList Gaming News

รู้ลึกวงการเกม ในมุมมองที่แตกต่าง

PC Gamer รายงาน มีผู้ใช้ Steam เพียง 10% ที่ใช้ Controller
Gaming

PC Gamer รายงาน มีผู้ใช้ Steam เพียง 10% ที่ใช้ Controller

2 ปีที่ผ่านมา